Automatyzacja Szkoleń

BHP

Systemy multimedialne znacznie usprawniają i zwiększają efektywność szkoleń BHP. Zastosowanie interaktywnych kiosków do przeprowadzania kursów to dla przedsiębiorców istotne ułatwienie w realizacji wymogu organizowania szkoleń z zakresu BHP. Pełna automatyzacja szkoleń pozwala na rejestrację użytkownika, przeszkolenie go za pomocą multimedialnych treści (film BHP), weryfikację wiedzy na pośrednictwem testu oraz wydrukowanie karty świadczącej o przebyciu szkolenia BHP.

  • Stanowisko w postaci multimedialnego kiosku
  • Kompletne rozwiązanie do szkoleń BHP
  • Duży, jasny, interaktywny ekran
  • Szkolenia dla jednej lub wielu osób
  • Brak konieczności udziału specjalisty ds. BHP

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wdrożenia w firmie Guardian Częstochowa

Kiosk interaktywny, jako samodzielne stanowisko, wpływa na znaczne zwiększenie atrakcyjności szkoleń BHP dzięki zastosowaniu treści w postaci filmów oraz zdjęć. Materiały multimedialne wpływają na lepsze zapamiętywanie przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. W efekcie przekłada się to na ograniczenie liczby niebezpiecznych incydentów prowadzących do wypadków przy pracy.

Kiosk do szkoleń BHP składa się z interaktywnego monitora, drukarki kart, miejsca na czytnik RFID, wyjścia słuchawkowego, słuchawek, głośników oraz aplikacji WEB.

Zainteresowany?

Przedstawimy najlepsze rozwiązanie na potrzeby Państwa Firmy

Napisz do nas